Wybory Samorządowe

W styczniu 1990 r. ówczesny premier Tadeusz Mazowiecki ogłosił zamiar przeprowadzenia reformy samorządu i przeprowadzenia nowych wyborów do rad gmin. Jeszcze w tym samym miesiącu Senat przyjął pakiet odpowiednich ustawa, dwa miesiące później przyjął je także Sejm. W ten sposób udał się wprowadzić prawdziwy samorząd w miejsce istniejących w okresie PRL rad narodowych, które stwarzały tylko pozory organów demokratycznych, a w rzeczywistości były całkowicie zależne od rządzącej partii (PZPR) i realizowały w terenie politykę rządu. Ostatecznie datę wyborów ustalono na 27 maja 1990 r. Były to pierwsze całkowicie wolne wybory, jakie odbyły się w Polsce po 1989 r.

W ówczesnym województwie zielonogórskim przeprowadzono wybory do 57 rad (30 rad gmin, 20 rad gmin i miast, 5 rad miejskich w miastach do 40 tys. i 2 rad miejskich w miastach powyżej 40 tys. mieszkańców). Utworzono 1096 okręgów wyborczych, w których wybierano 1160 radnych (1 mandatu nie obsadzono ze względu na brak kandydatów). Frekwencja w województwie wyniosła 41,9%, przy ogólnokrajowej 42,27%.

Największa liczba kandydatów, którzy zdobyli mandaty radnych startowała jako kandydaci Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” (425 osób), 168 radnych pochodziło z lokalnych Komitetów Obywatelskich, 64 z Polskiego Stronnictwa Ludowego, a 390 mandatów zdobyli kandydaci niezależni. Pozostałe 112 mandatów obsadzonych zostało przez kandydatów z 40 różnych ugrupowań.

Na początku czerwca 1990 r. odbyły się pierwsze posiedzenia nowo wybranych rad miast i gmin, w trakcie których wybierano zarządy gmin i stojących na ich czele wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Materiały dotyczące wyborów i pierwszych posiedzeń rad gmin znajdujące się w naszych zasobach prezentujemy na dalszych stronach.