STRONA GŁÓWNA | WYSTAWY

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze i Zarząd Regionu NZSS "Solidarność" w Zielonej Górze zapraszają do obejrzenia wystawy "Wybory 4 czerwca 1989 r. w Zielonogórskiem". Na 40 plakatach umieszczono ponad 100 fotografii, ilustracji i plakatów pochodzących z tamtych czasów i przechowywanych w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze.


Wystawę rozpoczyna zdjęcie z historycznej wizyty Lecha Wałęsy w zielonogórskim amfiteatrze w 1981 r., następne są prezentowane pierwsze komunikaty o wznowieniu jawnej działalności związku NZSS "Solidarność", powołaniu Komitetów Obywatelskich, listy i zdjęcia kandydatów do Sejmu i Senatu oraz członków Komitetów, zdjęcia z i plakaty z kampanii wyborczej. Na końcu zamieszczono afisze prezentujące wyniki wyborów.